E-KİTAP: TARİHTEN GÜNÜMÜZE ZONGULDAK’TA İŞÇİ SINIFININ DURUMU / KADİR TUNCER

44

Maden emekçisi Kadir Tuncer’in kaleme aldığı bu kitap, Zonguldak’ta işçi sınıfının tarihi, emek süreçleri içindeki gelişimi ve kuşaklar boyu üretim sürecindeki aldığı siyasi tutumu araştıran örneğine pek sık rastlamadığımız bir çalışma.

Kadir Tuncer Tarihten Günümüze Zonguldak'ta İşçi Sınıfının Durumu Göçebe Yayınları
TEILEN