Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi 78. Fasikül : Devlet ve Medeniyetin Doğuşu, 79.Fasikül Kölelik ve Kölelik Ayaklanmaları.

94
78-79 (pdf.io)
TEILEN